Alina

Photographer: Dmitry Bocharov

Make-up/hair: Evgenij Zhuk