Beauty

Art-director: Elena Bocharova

Photographer: Dmitry Bocharov

Make-up artist: Tima Leo

Stilyst: Elena Bocharova

Model: Alena