Beauty

Art-direction: Dmitry Bocharov

Photography: Dmitry Bocharov

Make-up artist: Tima Leo

Model: Alena(AVANTMODELS)