BETSY

Client: Betsy

Art-director: Evgeniy Nazarov

Photographer: Dmitry Bocharov

Retouching: Dmitry Bocharov

Location: Moscow

Project time: 4 weeks