DANCING WITH THE STARS

Photographer: Dmitry Bocharov

Talent: Artem Chigvintsev

Talent: Gleb Savchenko