DIESEL

Photographer: Dmitry Bocharov

Talent: Arsenij Savitskyi