DMITRY KORIKOV

Photography: Dmitry Bocharov

Make up: Tima Leo

Model: Dmitry Korikov

Retouching: Dmitry Bocharov

Project time: 1 week