Frida

Photographer: Dmitry Bocharov

Make-up artist: Evgenij Zhuk

Retouching: Dmitry Bocharov

Project time: 2 weeks