GQ

Photographer: Dmitry Bocharov

Stylist: Vadim Galaganov