HENDERSON KONSTANTIN KHABENSKY

Producer: Anastasia Nedorezova

Photographer: Dmitry Bocharov

Photoassistant: Aleksey Gromov

Stylist: Kirill Akimov

Grooming: Evgenij Zhuk

Project time: 1 months