Ilya Kovalchuk

Client: HENDERSON

Producer: David Davidov

Photographer: Dmitry Bocharov

Retouching: DBP

Project time: 2 weeks