HOMOTOGRAPHY

Fashion story "I'm still waiting" for HOMOTOGRAPHY

Photographer: Dmitry Bocharov

Stylist: Svetlana Fedorova

Model: Evgeniy Atamanchuk