IVETTA

Photography: Dmitry Bocharov

Make-up artist: Evgenij Zhuk

Model: Ivetta Makarova

Style: Vera Salikova

Retouching: Dmitry Bocharov

Project time: 3 weeks