KEDDO

Client: KEDDO

Art-director: Evgeniy Nazarov

Photographer: Dmitry Bocharov

Stylist: Evgeniy Nazarov

Retouching: Dmitry Bocharov

Project time: 2 weeks