cherrymagazine

Client: Cherrymagazine

Photographer: Dmitry Bocharov

Make-up artist: Andrew Loos

Retouching: Dmitry Bocharov

Project time: 2 weeks