S&C

S&C magazine

Stylist: Kolosova Maria

Photographer: Dmitry Bocharov

Retouching: Dmitry Bocharov

Project time: 2 weeks