HOMOTOGRAPHY

Fashion story for HOMOTOGRAPHY

Photographer: Dmitry Bocharov

Stylist: Ruslan Shakyrov

Grooming: Tima Leo

Model: Sergey Multakh

Studio: Apollo