TREAT MAG

Photographer: Dmitry Bocharov

Retouching: Dmitry Bocharov

Style: Gorkaya Natasha

Make-up artist: Tima Leo

Studio: Pridephoto